Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Frýdek-Místek

Poskytování záchrany a předlékařské první pomoci na vodních plochách.

Lidická 1694, Frýdek-Místek-Místek