ALMI – Vinařské a zahrádkářské potřeby

Prodej zahrádkářských a vinařských potřeb, široký sortiment zboží:
  • Přípravky na ochranu rostlin – insekticidy, fungicidy, herbicidy, krystalická hnojiva, granulovaná hnojiva.
  • Stimulátory pro zakořeňování rostlin, enzymy, rodenticidy, repelenty, textilie a ...