ARCHIS21, projekty a realizace staveb s.r.o. (Centrála)

ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE

  • architektonické studie,
  • 3D pohledy,
  • 3D vizualizace,
  • dokumentace pro uzemní řízení-DUR,
  • dokumentace pro stavební povolení-DSP,
  • dokumentace pro provádění stavby-DP,
  • dokumentace pro ohlášení,
  • inženýrská ...