Technické služby města Klatov, příspěvková organizace (Pohřební služba)

Pohřební služba, zajišťujeme:
  • odvoz a převoz zemřelého v rámci republiky a do/ze zahraničí,
  • vyřízení matriky včetně odevzdání občanského průkazu a karty pojištěnce,
  • převzetí šatů pro zesnulé,
  • smuteční obřad dle přání pozůstalých v obřadní síni nebo na ...