Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

  • Realizace a údržba veřejné zeleně i soukromých zahrad.
  • Arboristické práce včetně rizikového kácení za pomoci horolezecké techniky.
  • Zpracování dřevního odpadu a substráty.
  • Údržby, opravy a instalace mobiliáře.
  • Sběr a svoz bioodpadu, vlastníme ...