AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Studio)

Sběrný dvůr pro komunální či živnostenský odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných surovin a další.

U Sběrny (parc. č. 642, 94/24), Mirošov-Mirošov