AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Sběrný dvůr pro komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných surovin a další.

Mathauserova (parc. č. 6164,6/1, 6/12), Staňkov-Staňkov I
ZAVŘENO (Otevírá St 13:00)