Mgr. Jana Balcarová – korektury (Korektury textu)

Pravopisná, gramatická a stylistická korektura českého jazyka včetně formátování, konečná úprava před tiskem.

Na Dláždění 66/21, Poděbrady-Poděbrady III