Alostar s.r.o.

  • Vykupujeme orné půdy, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, neplodné půdy.
  • Rizikové kácení stromů.
  • Odkoupíme dřevo z lesa a veškeré náklady spojené s jeho vytěžením hradíme my.
  • Prodej štípaného palivového dřeva.
  • Prodej štípaných ...