ELEKTRIKÁŘ Jiří Rákosník

  • Montáž nových elektrických rozvodů v domech či bytech.
  • Rekonstrukce stávajících elektrických rozvodů.
  • Elektrická údržba veškerých objektů a strojů, revize strojů.
  • Elektrikářské práce do 1000 V.