Jokl Appraisal, v.o.s.

Vypracováváme tyto typy zpráv o nemovitosti:
  • tržní odhad,
  • úřední odhad,
  • odhad celkového nebo dílčího technickém stavu nemovitosti,
  • odhad celkového nebo dílčího ekonomickém stavu nemovitosti.

Disponujeme týmem zkušených forenzních expertů a jsme ...