FINCLUB FOR LIFE, o.p.s. (Pobočka)

  • Podpora a rozvíjení různorodých aktivit souvisejících s osvětou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy,
  • organizování kulturních a osvětových programů či obdobných akcí za účelem šíření informací a nových poznatků v oblasti podpory zdraví, ...