Jazykové kurzy (Centrála)

Nabízím individuální lekce angličtiny se zaměřením na konverzaci. Na mých hodinách se zaměřujeme hlavně na mluvené slovo, které je nejdůležitější k zapamatování si nových věcí, slov či větných spojení, a je klíčem k porozumění a hlavně k přemýšlení v ...