VODA CZ SERVICE s.r.o. (Provozovna)

Nabízíme komplexní služby v oblasti provozu vodovodů a kanalizací:
  • provoz vodovodů a kanalizací, servisní činnost vodohospodářských zařízení,
  • vzorkování pitných a odpadních vod, odběry a analýzy vzorků (akreditovaná laboratoř),
  • zkušební provoz ČOV, ...