Česká strana národně socialistická

Politická strana hájící národní zájmy a státní nezávislost.