NÁRODNÍ CENTRUM OCHRANY ZUBRA EVROPSKÉHO

Naše organizace vznikla v lednu 2012 jako nutný důsledek nekonání státní správy ve věci ochrany a chovu světově ohroženého živočišného druhu na území České republiky – zubra evropského (bison bonasus bonasus).

Pohorovice, Kloub 14, Pohorovice