ANIEL – Daniel Jančuška

  • Rizikové kácení stromů v zastavěných oblastech, v chatových oblastech, v okolí vysokého napětí, na hřbitovech. Prořez stromů.
  • Výškové práce – mytí oken a prosklenných fasád, čištění vysokotlakovou vodou, čištění okapů a drobné opravy střech, odklízení ...