JIŘÍ STROBACH - náš starosta

Činnost politického hnutí.