Atelier Penta, spol. s r.o.

  • Projektová činnost v investiční výstavbě.
  • Inženýrská činnost.
  • Statické návrhy a posouzení konstrukcí.
  • Požárně bezpečnostní řešení staveb.
  • Průkazy energetické náročnosti staveb.
  • Výkon koordinátora BOZP práce na stavbách.
  • Měření radonu na pozemku i ...