Místní skupina Českého červeného kříže Hřivčice

Provádíme humanitární a sociální činnost, výuka a poskytování předlékařské první pomoci, dárcovství krve.