BcA. Zdeněk Šmahel, DiS. – restaurátor

Restaurování a konzervace historických a kulturních památek z kamene a štuku.