Voloshyn Stavby

Zednické práce:
  • zdění obvodového zdiva a příček z běžných i moderních materiálů,
  • zdění pohledového zdiva, např. komíny, okrasné zídky,
  • omítání, např. cementový postřik (špric), jádrová nosná omítka (hrubá), štukové omítky,
  • betonování ...