Ing. Jindřich Čech, Ph.D.

Zpracování průkazů energetické náročnosti pro nové budovy, pro větší změny stávajících budov, pro prodej nebo pronájem budovy nebo její ucelené části nebo jako přílohy k žádosti v dotačním programu Nová zelená úsporám. Výpočet tepelných ztrát budov pro návrh ...