Zhejiang Jingjing Insulation Material Co., Ltd.

Zhejiang Jingjing Insulation Material Co, Ltd is located in the gold district of Shangyu City Economic Development Zone, the fourth ring road, new Hiangyong Canal, Shangyu-Sanmen Highway, Shaoxing-Zhul Hig/way to the west, Hangzhou-Ningbo Railway,104 National ...
1718 Renmin West Road, Shangyu District, Shaoxing City,Zhejiang Province, Shangyu