ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a veřejnost.

Rýdlova 271/14 (budova muzea), Říčany-Říčany