Společnost pro obnovu památek Úštěcka

Zajímáme se o opravy a údržbu památek. Zajišťujeme dokumentaci drobných památek, kterým je věnována minimální pozornost. Pořádáme kulturní akce.

1. máje 18, Úštěk-Úštěk-České Předměstí