Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

Sdružení zabývající se ochranou přírody a krajiny.

Ježovice 24, Podveky-Podveky