Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Jeseník

Provoz zahrádkářského svazu.