SAM - sdružení pro hiporehabilitaci a jiné zooterapie, o. s.

Nabízíme ustájení koní. Připouštíme Frískými plemennými hřebci. Poskytujeme pronájem kočárového spřežení Fríských koní.