GOETHE-INSTITUT (Centrála)

Kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporujeme znalost německého jazyka v zahraničí a pěstujeme mezinárodní kulturní spolupráci.

Goethe-Institut v Praze je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který ...