Nadační fond Šance pro děti

Zaměřuje se na podporu dětí v oblasti primární prevence rizikového chování. Podporujeme děti a mládež ve zdravém životním stylu, ve vytváření zdravých společenských vztahů a smysluplném využití volného žití.

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav