JUDr. Eva Dufková, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na občanské, bytové, obchodní a pracovní právo. Nabízíme právní servis u obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Poskytuji pomoc s podáváním žalob, stížností a ...