JUDr. Jaroslav Šich. advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti autorského, obchodního, trestního, pracovního a správního práva. Zastupuji klienty v soudních a rozhodčích řízeních. Zabývám se vymáháním pohledávek. Připravuji nájemní smlouvy a smluvní dokumentace týkající se nemovitostí.