Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (Mechanizační středisko, dílny a servis)

  • Mechanizace – úkolem střediska je provést všechny mechanizované práce v rostlinné výrobě, zajistit provozuschopnost veškeré techniky a technologií družstva a dále služby pro ostatní zákazníky – obyvatele a podnikatelskou sféru (služby zemědělskou technikou, ...