Městské středisko ekologické výchovy DIVIZNA (Ekologická výchova)

Provoz střediska ekologické výchovy. Poskytování služeb v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Realizujeme ekologické výukové programy pro školy. Pořádáme odborné semináře, exkurze či tvořivé dílny pro studenty.