Mgr. Ester Šamajová, advokátní kancelář

Nabízím komplexní právní služby, včetně zastupování v soudních, správních či rozhodčích řízeních. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, pracovním, insolvenčním i rodinným právem. Zajišťuji převody nemovitostí. Provádím vymáhání pohledávek a úřední ...
Křížkovského 617/10, Ostrava-Muglinov
OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)