DK psychiatrie Praha

Ambulance psychiatrie a psychologie pro dospívající a dospělé. Ordinace je součástí sítě specializovaných ambulancí Distribuovaná Klinika.