Nakladatelství Vutium Vysokého učení technického Brno (Nakladatelství)

Nakladatelství má za úkol zajišťovat publikování a šíření poznatků v souladu s posláním univerzity v národním a mezinárodním kontextu. Zejména:
  • zprostředkovává výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti VUT,
  • pečuje o vydávání děl v úzce ...