Sokolovská bytová s.r.o. (Městské koupaliště)

Slovenská 1779, Sokolov-Sokolov

Sokolovská bytová s.r.o. (Správa nemovitostí)

Komenského 77 (budova bývalého kláštera kapucínů), Sokolov-Sokolov

Sokolovská bytová s.r.o. (Krytý bazén)

Husovy sady 1813, Sokolov-Sokolov