Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. (Divadelní představení a pašijové hry)

Hořice na Šumavě 6, Hořice na Šumavě-Hořice na Šumavě

Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. (Muzeum)

Hořice na Šumavě 200 (v prostorách kulturního domu), Hořice na Šumavě-Hořice na Šumavě