ČSAD SVT Praha, s.r.o.

Křižíkova 345/4, Praha 8 − Karlín

ČSAD SVT Praha, s.r.o. (Pobočka)

Rosická 20, Brno