Mgr. Boris Orava

Nademlejnská 600/1 (Eagle Fitness), Praha 9 − Hloubětín

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Sámova 1476/1, Praha-Vršovice

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s.

Koněvova 945/75, Praha-Žižkov

Asociace leteckých výrobců

Beranových 130, Praha-Letňany

Pražské sdružení pro zemní plyn

U plynárny 500/44, Praha-Michle

Česká asociace telekomunikací

Koněvova 1140/65, Praha-Žižkov

Unie výtahového průmyslu ČR

Ječná 505/2, Praha-Nové Město

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Washingtonova 25, Praha 1 − Letňany

Sdružení dodavatelů pro signmaking

Hollarovo náměstí 1998/11, Praha-Vinohrady

ATOK - Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu

Těšnov 1163/5, Praha-Nové Město

CAS - Česká automobilová společnost

Technická 1902/4, Praha-Dejvice

Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb

Mikulandská 123/2, Praha 1 − Nové Město

Česká asociace technických plynů

U Technoplynu 1324, Praha-Kyje

Český národní komitét IMEKO

Technická 1902/2, Praha-Dejvice

Potravinářská komora České republiky

Počernická 272/96, Praha-Malešice

Česká Společnost pro nové materiály a technologie

Novotného lávka 200/5, Praha-Staré Město

Česká elektrotechnická společnost

Novotného lávka 200/5, Praha-Staré Město

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov

Bartoškova 1697/18, Praha-Nusle

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin

Rumunská 1720/12, Praha-Nové Město

UNASO

Vodňanská 226, Praha-Kyje

Svaz strojírenské technologie

Politických vězňů 1419/11, Praha-Nové Město

Svaz vodního hospodářství ČR

Novotného lávka 200/5, Praha-Staré Město

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

Poupětova 1339/3, Praha-Holešovice

Českomoravský svaz mlékárenský

V Olšinách 2300/75, Praha-Strašnice

Unie výrobců vah České republiky

Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha-Libeň

E-INVEST

Václavské náměstí 772/2, Praha-Nové Město

Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Zelený pruh 1294/52 (Střední škola technická), Praha-Krč

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

Perucká 2540/11a, Praha-Vinohrady

Asociace českých nábytkářů

Na poříčí 1041/12, Praha-Nové Město

Syba

Lípová 511/15, Praha-Nové Město

Sdružení pro výstavbu silnic Praha

Prosecká 412/74, Praha-Prosek

Česká nukleární společnost

V Holešovičkách 747/2, Praha-Libeň

Český plynárenský svaz

U plynárny 223/42, Praha-Michle

Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky

Učňovská 100/1, Praha-Hrdlořezy

Český národní komitét elektrického tepla

Technická 1902/2, Praha-Dejvice

Svaz polygrafických podnikatelů

Hálkova 1406/2, Praha-Nové Město

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

U plynárny 455/95, Praha-Michle

Sdružení automobilového průmyslu

Opletalova 1015/55, Praha-Nové Město

Český svaz pivovarů a sladoven

Lípová 511/15, Praha-Nové Město

Svaz chemického průmyslu České republiky

Dělnická 213/12, Praha-Holešovice

Energetický komitét České republiky

Elektrárenská 774/2, Praha-Michle