Katedra anglistiky Pedagogické fakulty

České mládeže 360/8, Ústí nad Labem

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty

Hoření 3083/13, Ústí nad Labem-Severní terasa

Psychologická poradna při Katedře psychologie Pedagogické fakulty

Hoření 3083/13, Ústí nad Labem-Severní terasa

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Hoření 3083/13, Ústí nad Labem-Severní terasa

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Hoření 3083/13, Ústí nad Labem-Severní terasa